Hanging Display  

รับผลิตสายแขวนโชว์สินค้า 

ผลิตสายแขวนสินค้า สายแขวนพลาสติก สายแขวนโชว์สินค้า แผงสินค้า มีตัวหนีบ ห้อยในห้างสรรพสินค้า โชว์สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีวัสดุในการผลิตมีให้เลือกหลายแบบ แผ่นพลาสติก อะคริลิค 

ไฮอิมแพ็ค กระดาษ 

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนโชว์สินค้า

สายแขวนสินค้า, สายแขวนมีกระเป๋า, สายแขวนพิมพ์ offset, สายแขวนสินค้าพร้อมกระเป๋า, ตัวโชว์สินค้า, ตัวโชว์สินค้ามีกระเป๋า, ที่แขวนสินค้าตัวอย่าง, แผงสินค้าพลาสติก, แผงสินค้าช่องพลาสติก, Hanging, Hanger, Hanging Strip, PP Strip, สายแขวน, สายแขวนพีพี, สายแขวนมีกระเป๋า, สายแขวนไม่มีกระเป๋า, ป้ายแขวน, ป้ายโชว์สินค้า, ป้าย, สายโชว์สินค้า, สายแขวนพลาสติก, สายแขวนโชว์สินค้า, แผงพลาสติก, แฮงเกอร์, แฮงเกอร์โชว์สินค้า, แฮงเกอร์สินค้า, สายพลาสติกแขวนสินค้า, ที่แขวนพลาสติก, ที่แขวนพลาสติก, ป้ายแขวนสินค้า, แผงแขวนสินค้า, แผงแขวนพลาสติก, สายแขวน พีพี, สายแขวนของพลาสติก, สายพลาสติกแข็ง  แผงแขวนสินค้า มีทั้งสายแขวนมีกระเป๋าและสายแขวนไม่มีกระเป๋า บ้างก็เรียก ตัวโชว์สินค้า แผงแขวนสินค้า สายโชว์สินค้า ทำจากพลาสติก PVC ใส หรือ สี สายแขวนสินค้าทำหน้าที่เป็นขาย บนชั้นวางตามซุปเปอร์มาร์เก็ต ใช้สายแขวนโชว์สินค้า ช่วยดึงดูดสายตาลูกค้าที่ผ่านไปมา หัวป้ายของสายแขวนสินค้า ยังเป็นสื่อโฆษณาบอกข้อความที่ต้องการสื่อให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถแสดงโลโก้ สโลแกนของสินค้า หรือ ภาพสินค้า ส่วนกระเป๋าใส่สินค้าทำด้วยพลาสติก และปรับรูปทรงของสายแขวนสินค้าให้เหมาะแก่บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการโปรโมทได้ วัสดุที่ใช้ ขนาด งานพิมพ์ รูปแบบ กระเป๋า สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ 

บริษัท พีโอเอส ดิสเพลย์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 9/9,9/10 ซอยพูลสวัสดิ์ ถนนจตุโชติ

     แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

     โทรศัพท์ : 087-691-9998
              02-966-8918 #222,201

     โทรสาร : 02-966-8916-7 

           E-mail : marketing@posdisplay.co.th

     เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ เวลา : 08.30 น. - 17.30 น.

  • Facebook
  • LINE_APP
  • YouTube

© Copyright 2001-2019 POS DISPLAY Company Limited. All rights reserved.